تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندیِ ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


 

      


     

SAHe! Husseini Eivari ( Seyyed Eivari )  info@husseini.ir

سید ابوالحسن حسینی ایوری

مدیر وب سایت اطلاع رسانی روستای ایور - کوهسرخ - کاشمر - خراسان رضوی


صفحات سایت: [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]